Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

kamilab
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vianokturnal nokturnal

February 17 2020

kamilab

February 16 2020

kamilab
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viacontigo contigo
kamilab

February 06 2020

kamilab
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa vianokturnal nokturnal
kamilab
6766 4a08 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianokturnal nokturnal
kamilab
0630 053a
Reposted fromcalifornia-love california-love viacontigo contigo
kamilab
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiischa miischa

February 03 2020

kamilab
0630 053a
kamilab
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiischa miischa
kamilab
7806 0733 500
Reposted frommiischa miischa

January 27 2020

kamilab
kamilab
9601 d00a 500
pęka mi serce 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke vianokturnal nokturnal
kamilab
9776 771d
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianokturnal nokturnal
kamilab
9993 6962
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
kamilab
3507 58e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kamilab

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo vianokturnal nokturnal
kamilab
9776 771d
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianokturnal nokturnal
kamilab
9993 6962
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
kamilab
3507 58e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl