Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

kamilab
2161 9db7 500
kamilab
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair vianokturnal nokturnal

January 18 2020

kamilab
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacontigo contigo
kamilab
kamilab

January 14 2020

kamilab
9993 6962
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kamilab
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamiischa miischa
kamilab
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacontigo contigo
kamilab
5479 170c 500
Reposted frommiischa miischa

January 10 2020

kamilab
5227 7f91
Reposted fromdarkanes darkanes vianokturnal nokturnal

December 29 2019

kamilab
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente vianokturnal nokturnal

December 24 2019

0286 2b16

cafe-solo:

Source: pinterest.com

Reposted fromdmnkam dmnkam
0218 d889 500
Reposted fromdmnkam dmnkam

December 20 2019

kamilab
Koniec roku jest po to, aby zwolnić. Wysypiać się, jeść zdrowe śniadania, przeczytać te wszystkie książki, które wiernie czekają aż po nie sięgniesz. Aby spotykać się z przyjaciółmi, iść na jarmark świąteczny i pić grzane wino. Robić zakupy do południa, kiedy w galeriach nie ma jeszcze tylu ludzi. Oglądać pod kocem filmy i seriale, pić gorącą herbatę i jeść czekoladę. 
W grudniu należy sprawdzić swoją listę ,,do zrobienia" i odznaczyć te punkty, na które nie znalazłaś czasu wcześniej. Pojechać nad morze, pójść na spacer pustą plażą. Wysłać kartki z życzeniami. Iść do teatru lub do kina. Skończyć remont mieszkania. 
Spisać plany na nowy rok i wierzyć, że będzie szczęśliwy. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viacontigo contigo

December 04 2019

kamilab
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal

December 02 2019

kamilab
3001 61d0 500
Reposted fromteijakool teijakool vianokturnal nokturnal
kamilab
4743 3103
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal

November 25 2019

kamilab
9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka vianokturnal nokturnal
kamilab

November 18 2019

kamilab
6949 edc1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl