Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

kamilab
9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka vianokturnal nokturnal
kamilab

November 18 2019

kamilab
6949 edc1 500
kamilab
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viamglistyporanek mglistyporanek

November 14 2019

5053 5b5b 500
Reposted fromdmnkam dmnkam vianokturnal nokturnal

November 10 2019

kamilab
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal

November 07 2019

kamilab
2205 e007 500
Reposted fromdziewcze dziewcze vianokturnal nokturnal

October 29 2019

kamilab
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacontigo contigo

October 27 2019

kamilab

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
kamilab
1031 efd4
Reposted frompasazerka pasazerka viakattrina kattrina
6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina
5451 f7c0
Reposted fromkattrina kattrina vianokturnal nokturnal

October 23 2019

kamilab
Nie da się cofnąć przeszłości, można tylko starać się iść do przodu pośród bałaganu, który się narobiło.
— Michelle Adams
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal

October 20 2019

kamilab
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianokturnal nokturnal
kamilab
9739 cf80
Reposted frombrainless brainless vianokturnal nokturnal

October 19 2019

kamilab
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viaczescdowidzenia czescdowidzenia

October 18 2019

kamilab

October 10 2019

kamilab
Jeszcze nam się ułoży, prawda?
— Oby.

October 08 2019

kamilab
2236 9393 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl