Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

kamilab
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viamglistyporanek mglistyporanek
kamilab
kamilab
4823 9567
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
kamilab
kamilab
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
1021 a2f3
Reposted frombrumous brumous viamglistyporanek mglistyporanek
kamilab
0382 1868
kamilab
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadeser deser
kamilab
3395 7fb8 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
kamilab
8554 534e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

October 06 2019

kamilab
8099 42f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 03 2019

kamilab
7716 4cf2 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu vialovvie lovvie
kamilab
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife vialovvie lovvie
kamilab
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca vialovvie lovvie
kamilab
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto
2178 df9d
Reposted frombrumous brumous

September 28 2019

kamilab
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
Reposted fromchocoway chocoway viacontigo contigo

September 23 2019

kamilab
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viacontigo contigo

September 11 2019

kamilab
7260 cdbe 500
Reposted fromcontigo contigo

August 30 2019

kamilab
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć, gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viacontigo contigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl