Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

kamilab
4861 8ec9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal
kamilab
kamilab
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viacontigo contigo

March 23 2020

kamilab
5940 cff4
kamilab
8503 cfd9
Reposted frommiischa miischa

March 20 2020

kamilab
9847 7ac2
Reposted frommiischa miischa
kamilab
0567 2fbd 500
Reposted frommiischa miischa

March 18 2020

kamilab
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
kamilab
4444 8d4d 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viamglistyporanek mglistyporanek

March 16 2020

kamilab
5817 994e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianokturnal nokturnal

March 15 2020

kamilab

March 14 2020

kamilab
0095 4310 500
Reposted frompiehus piehus viamglistyporanek mglistyporanek

March 12 2020

kamilab
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viamglistyporanek mglistyporanek

March 08 2020

kamilab
Mój problem nie polega na tym, że nie wiem czego  chcę. Mój problem polega na tym, że wiem czego chcę, ale nie mogę tego mieć.
Reposted fromtomowa tomowa viacontigo contigo

March 04 2020

kamilab
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami

February 29 2020

kamilab
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy vianokturnal nokturnal
kamilab
3123 7065 500
Reposted frommiischa miischa

February 18 2020

kamilab
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vianokturnal nokturnal

February 17 2020

kamilab

February 16 2020

kamilab
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viacontigo contigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl