Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

kamilab
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaweruskowa weruskowa
kamilab
1637 7a45
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaweruskowa weruskowa
kamilab
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viaweruskowa weruskowa
kamilab
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaweruskowa weruskowa
kamilab
0982 8d96
Reposted from4777727772 4777727772 viaweruskowa weruskowa
kamilab
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa
kamilab
6712 7fa7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
kamilab
0548 d245 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaweruskowa weruskowa
kamilab
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viaweruskowa weruskowa
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaweruskowa weruskowa
kamilab
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viaweruskowa weruskowa
kamilab
Strzeż się osób, które nie mają nic do stracenia.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
kamilab
9557 f1b7 500
Reposted fromtruskawkowa11 truskawkowa11 viaweruskowa weruskowa
kamilab
Po prostu chcę życia, w którym o poranku zaczytana w książkę, będę czuć jego ciało tulące się do mnie, widzieć jego uśmiech delikatny… Jego oczy o poranku zaspane, jego głos kojący każdego dnia już do końca mojego życia. I jego dłoń, głaszczącą moje włosy, czuć, bo wtedy wiem, że jest blisko… I ja - j e s t e m.
— Wiktoria Błędzka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
kamilab

August 21 2018

kamilab
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal
kamilab
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viaimchuckbasss imchuckbasss

August 05 2018

kamilab
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black vianokturnal nokturnal
kamilab
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl