Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

kamilab
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viacomiendolirica comiendolirica

April 26 2017

kamilab
Myślę, że wszystko co przeżyliśmy na zawsze w nas pozostaje. Nigdy nie wiadomo kiedy coś
przypomni o sobie potęgując aktualne doznania tak dobre jak i złe. Chcąc nie chcąc jesteśmy
kolekcjonerami chwil.
— Renata L. Górska
kamilab
1454 604f 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viacomiendolirica comiendolirica
kamilab
9820 708a

April 23 2017

kamilab
7758 917b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 22 2017

kamilab
0130 27bb
kamilab
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
kamilab

April 15 2017

kamilab

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
kamilab
kamilab
2349 0de0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal

April 02 2017

4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight viacomiendolirica comiendolirica

March 29 2017

kamilab

March 17 2017

kamilab
kamilab
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
kamilab
kamilab
0210 7800 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 15 2017

kamilab
3074 b882
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal
kamilab
2228 fae5 500
Reposted frommslexi mslexi vianokturnal nokturnal

March 12 2017

kamilab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl