Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

kamilab
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viayouwillneverfindme youwillneverfindme
kamilab
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"

June 20 2017

kamilab
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
kamilab
2587 c3ed
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal
kamilab
Reposted fromgreensky greensky vianokturnal nokturnal

June 18 2017

kamilab
3672 055f 500

June 15 2017

kamilab
4402 043e 500

June 14 2017

kamilab
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
kamilab
9090 2ae5 500
Toruń

June 11 2017

5010 2ea2 500
kamilab
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

June 03 2017

6394 2f22 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viawhatu whatu
kamilab
Reposted frommayamar mayamar viawhatu whatu
kamilab

May 30 2017

kamilab
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
kamilab
3909 fcc4
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
kamilab

May 29 2017

kamilab
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viawwannie wwannie
kamilab
0534 640e
Reposted fromwwannie wwannie viagreysanatomy greysanatomy

May 16 2017

kamilab
8719 429d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl