Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

kamilab
3320 9bd3
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan

November 12 2017

kamilab
I sama nie wiesz kim się stałaś. Czy nadal niosą Cię skrzydła motyla, a może na stałe wzrosły w Ciebie te należące do ćmy.
Reposted bySkydelanSkydelan12czerwcadobbyszpieg-z-krainy-deszczowcowfemme-fatalspontaneousniskowoheavencanwaitohmydeerohmydeerglamorousitmakesmecalmatramentovva
kamilab
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

November 09 2017

kamilab
5960 1de0
Reposted frompastelowe pastelowe viaEmisja Emisja
kamilab
6379 2a86 500
Tu
Reposted fromEmisja Emisja viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

November 07 2017

kamilab
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.

November 03 2017

kamilab
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk

October 31 2017

5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaresort resort

October 28 2017

kamilab

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

October 26 2017

kamilab
6660 c965 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viacocomove cocomove
kamilab
5316 355e
Reposted fromcocomove cocomove

October 21 2017

8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi viaolgazet olgazet
kamilab
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaolgazet olgazet
kamilab
kamilab
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viaolgazet olgazet
kamilab
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaolgazet olgazet
kamilab
5856 fcaf 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 13 2017

kamilab
kamilab

October 07 2017

kamilab
Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl