Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

kamilab
6709 c252
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 26 2019

kamilab
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal

June 23 2019

kamilab
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viakotowate kotowate
kamilab
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
kamilab
Reposted fromweightless weightless

June 19 2019

kamilab
kamilab
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
kamilab

June 07 2019

kamilab
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 vianokturnal nokturnal

June 04 2019

6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk viaresort resort
kamilab
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaresort resort
kamilab
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później

May 20 2019

kamilab
nie ma lepszego pobudzenia w teraźniejszości, jak zaproszenie do przyszłości.
— Caroline Kepnes – Ty
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 14 2019

kamilab
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
kamilab
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 12 2019

kamilab
Reposted fromtomowa tomowa
kamilab
Reposted fromtomowa tomowa
kamilab
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa
kamilab
proszę, pospiesz się,
proszę,
nie zatrzymywana odejdę.
— Halina Poświatowska
Reposted fromtomowa tomowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl