Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

kamilab
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal
kamilab
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viaimchuckbasss imchuckbasss

August 05 2018

kamilab
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black vianokturnal nokturnal
kamilab
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
kamilab
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
kamilab
Zasypiam mając Cię w myślach, budzę się z nadzieją że pierwszym widokiem rano będziesz w końcu Ty
— hyphaeoflove
kamilab
7170 98a0
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
kamilab
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
kamilab
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal

May 16 2018

4265 e93f
Reposted fromindie indie viamoai moai
kamilab
8307 02c4
Reposted frommoai moai viayouwillneverfindme youwillneverfindme

May 14 2018

kamilab
0586 5da5

May 08 2018

kamilab
3752 c245 500
Reposted fromGIFer GIFer vianokturnal nokturnal

April 26 2018

kamilab
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed vianokturnal nokturnal

April 25 2018

kamilab
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianokturnal nokturnal

April 18 2018

kamilab
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran vianokturnal nokturnal

April 08 2018

kamilab
Spotykasz na swej drodze wielu przypadkowych ludzi lecz pewnego razu trafisz na tego jednego człowieka, który będzie potrafił zmienić Twój cały świat. Z dnia na dzień będzie stawał się coraz bliższy Twemu sercu, aż stanie się częścią Ciebie. Częścią potrzebną do oddychania. Częścią Ciebie. Częścią Twojego dnia. A gdy wyjedzie zaczniesz powoli umierać z tęsknoty. 
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve vianokturnal nokturnal
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vianokturnal nokturnal

April 04 2018

kamilab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl