Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

kamilab
7201 ef0b 500

February 20 2018

kamilab
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska

February 18 2018

kamilab
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.

February 10 2018

kamilab
0828 3c40 500
Reposted fromswojszlak swojszlak viapiepszoty piepszoty

February 09 2018

kamilab
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

February 02 2018

kamilab

January 30 2018

kamilab
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska

January 25 2018

January 23 2018

kamilab
3016 1a97 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
kamilab
kamilab
4576 f579
Reposted frompiepszoty piepszoty
kamilab
3704 e7a7
Reposted fromgaychickensoup gaychickensoup viapiepszoty piepszoty
8439 eb82
Reposted frombpio bpio viapiepszoty piepszoty
kamilab
kamilab
6825 d51f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiepszoty piepszoty
kamilab
5493 33ca
kamilab
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda vianienasycenie nienasycenie
kamilab
3111 c106 500
<3
Reposted fromzoou zoou viagoraca-czekolada goraca-czekolada
kamilab
4597 e953
Reposted fromolaosa olaosa viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl