Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

kamilab

Ale czasami sama świadomość tego, że jakiś etap w życiu dobiega końca, wcale nie oznacza, że uda nam się rozpocząć coś nowego. Z doświadczenia wiem, że istnieją takie rozdziały, których nie da się tak po prostu zamknąć. Ciągną się w nieskończoność, mimo że już dawno powinniśmy postawić ostatnią kropkę i sięgnąć po czystą kartkę. Wszystko dlatego, że konfrontacja z przeszłością nigdy nie jest łatwa. W niektórych przypadkach bywa wręcz niemożliwa. Bo chociaż bardzo chcemy stawić czoło temu, co się wydarzyło, to bolesne wspomnienia nas paraliżują. Sprawiają, że zastygamy w bezruchu, niezdolni do wykonania kolejnego kroku.

— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai
kamilab
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viamoai moai
kamilab
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
kamilab
0422 be7f 500

October 10 2018

kamilab
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
kamilab
potrzebuj mnie.
— ..

September 18 2018

kamilab
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

September 16 2018

kamilab
4232 a313
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaweruskowa weruskowa
4156 5112
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaweruskowa weruskowa
kamilab
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaweruskowa weruskowa
kamilab
1637 7a45
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaweruskowa weruskowa
kamilab
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viaweruskowa weruskowa
kamilab
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaweruskowa weruskowa
kamilab
0982 8d96
Reposted from4777727772 4777727772 viaweruskowa weruskowa
kamilab
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa
kamilab
6712 7fa7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
kamilab
0548 d245 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaweruskowa weruskowa
kamilab
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viaweruskowa weruskowa
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl